ประเทศไทย
ทั่วโลก
โรงพยาบาล
ความรู้สู้ COVID-19
ความคืบหน้าล่าสุด
FAQ
ประเทศไทย
ทั่วโลก
โรงพยาบาล
ความรู้สู้ COVID-19
ความคืบหน้าล่าสุด
FAQ
ประเทศไทย
ทั่วโลก
โรงพยาบาล
ความรู้สู้ COVID-19
ความคืบหน้าล่าสุด
FAQ
ความคืบหน้า
การฉีดวัคซีน
ฉีดเพิ่มวันนี้
+undefinedโดส
สะสม
0โดส
(มีทั้งฉีด 1 เข็มและฉีดแล้ว 2 เข็ม)
ประชากรที่ได้รับการฉีด
ฉีดแล้ว 1 เข็ม
ฉีดเพิ่มวันนี้
+undefinedคน
สะสม
0คน
( 0% ต่อประชากร )
สัดส่วนต่อประชากร
0%
ฉีดแล้ว 2 เข็ม
ฉีดเพิ่มวันนี้
+undefinedคน
สะสม
0คน
( 0% ต่อประชากร )
สัดส่วนต่อประชากร
0%
ความคืบหน้า
การฉีดวัคซีน
ฉีดเพิ่มวันนี้
+undefinedโดส
สะสม
0โดส
(มีทั้งฉีด 1 เข็มและฉีดแล้ว 2 เข็ม)
ประชากรที่ได้รับการฉีด
ฉีดแล้ว 1 เข็ม
ฉีดเพิ่มวันนี้
+undefinedคน
สะสม
0คน
( 0% ต่อประชากร )
สัดส่วนต่อประชากร
0%
ฉีดแล้ว 2 เข็ม
ฉีดเพิ่มวันนี้
+undefinedคน
สะสม
0คน
( 0% ต่อประชากร )
สัดส่วนต่อประชากร
0%
ความคืบหน้า
การฉีดวัคซีน
ฉีดเพิ่มวันนี้
+undefinedโดส
สะสม
0โดส
(มีทั้งฉีด 1 เข็มและฉีดแล้ว 2 เข็ม)
ประชากรที่ได้รับการฉีด
ฉีดแล้ว 1 เข็ม
ฉีดเพิ่มวันนี้
+undefinedคน
สะสม
0คน
( 0% ต่อประชากร )
สัดส่วนต่อประชากร
0%
ฉีดแล้ว 2 เข็ม
ฉีดเพิ่มวันนี้
+undefinedคน
สะสม
0คน
( 0% ต่อประชากร )
สัดส่วนต่อประชากร
0%
ความคืบหน้า
การฉีดวัคซีน
ฉีดเพิ่มวันนี้
+undefinedโดส
สะสม
0โดส
(มีทั้งฉีด 1 เข็มและฉีดแล้ว 2 เข็ม)
ประชากรที่ได้รับการฉีด
ฉีดแล้ว 1 เข็ม
ฉีดเพิ่มวันนี้
+undefinedคน
สะสม
0คน
( 0% ต่อประชากร )
สัดส่วนต่อประชากร
0%
ฉีดแล้ว 2 เข็ม
ฉีดเพิ่มวันนี้
+undefinedคน
สะสม
0คน
( 0% ต่อประชากร )
สัดส่วนต่อประชากร
0%
ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อ
COVID-19
ทั้งหมดในประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม
กำลังรักษา
หายแล้ว
เสียชีวิต
ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อ
COVID-19
ทั้งหมดในประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม
กำลังรักษา
หายแล้ว
เสียชีวิต
ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อ
COVID-19
ในประเทศไทย
กำลังรักษา
หายแล้ว
เสียชีวิต
ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อ
COVID-19
ในประเทศไทย
กำลังรักษา
หายแล้ว
เสียชีวิต
ผู้ติดเชื้อในประเทศไทย
แยกตามจังหวัด
อัปเดตล่าสุด -
จังหวัด
ผู้ติดเชื้อ
ผู้ติดเชื้อในประเทศไทย
แยกตามจังหวัด
อัปเดตล่าสุด -
สถิติผู้ติดเชื้อแบ่งตามเพศ
อัปเดตล่าสุด -
ชาย
หญิง
ไม่ระบุ
สถิติผู้ติดเชื้อแบ่งตามอายุ
อัปเดตล่าสุด -
แนวโน้มผู้ติดเชื้อ COVID-19
ทั้งหมดในประเทศไทย อัปเดตล่าสุด -
ผู้ติดเชื้อ
กำลังรักษา
หายดี
เสียชีวิต
ผู้ติดเชื้อ
กำลังรักษา
หายแล้ว
เสียชีวิต
แนวโน้มผู้ติดเชื้อเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
เริ่มนับจากวันที่ผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 คน
อัปเดตล่าสุด -
ข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19
ทั้งหมดในประเทศไทย
สัญชาติทั้งหมด
จังหวัดทั้งหมด
ลำดับ
วันที่ได้รับรายงาน
เพศ
อายุ
สัญชาติ
อาชีพ
จังหวัดที่ตรวจพบ
อำเภอที่ตรวจพบ
รูปแบบความเสี่ยง
ลำดับ
วันที่ได้รับรายงาน
รายละเอียด
บริเวณที่ตรวจพบ
รูปแบบความเสี่ยง
ผู้ติดเชื้อทั่วโลก
จากสัปดาห์ก่อน
หายแล้ว
เสียชีวิต
ผู้ติดเชื้อทั่วโลก
จากสัปดาห์ก่อน
หายแล้ว
เสียชีวิต
ผู้ติดเชื้อทั่วโลก
จากสัปดาห์ก่อน
หายแล้ว
เสียชีวิต
ผู้ติดเชื้อทั่วโลก
หายแล้ว
เสียชีวิต
จากสัปดาห์ก่อน
ประเทศ
ติดเชื้อ
หายดี
ตาย
ติดเชื้อ
หาย
เสีย
ไทย
ห้ามเดินทาง
ตปท.
ห้ามเข้า
ตรวจเชื้อโควิด-19
ได้้ที่โรงพยาบาลใดบ้าง
ค่าบริการทั้งหมด
ประเภททั้งหมด
ชื่อโรงพยาบาล
เบอร์โทร
จังหวัด
เขต
ประเภท
ค่าบริการ
ตำแหน่ง
ชื่อโรงพยาบาล
เบอร์โทร
จังหวัด
เขต
ค่าบริการ
ตำแหน่ง
Knowledge
ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับ COVID-19